Red Meranti Grade A

Liên hệ

Product Description

✅Thành phẩm từ MALAYSIA

✅Độ ẩm gỗ 8-10%

✅Giảm thiểu tình trạng nấm, mốc

✅không thanh giác

✅Thu hút và giữ chân chim yến tạo tổ

✅Tổ thu được trắng và sạch hơn

✅Mang lại lợi nhuận cao

Gửi bình luận

Chat Live Facebook