Nhà yến tiêu biểu

Một số công trình tiêu biểu được công ty Yến sào Tiên Sa thi công và chuyển giao công nghệ nuôi yến trong nhà.

Thu hoạch tổ yến Đà Nẵng
nha-yen-tieu-bieu-o-hue

Chat Live Facebook

error: Content is protected !!