Gỗ nhà yến

Yến sào Tiên Sa chuyên cung cấp gỗ nhà yến chất lượng cao. Với 2 loại gỗ chính là Meranti và Gỗ Bạch Tùng. Việc lựa chọn và sử dụng Gỗ lắp đặt cho nhà yến rất quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của một nhà yến. Với nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài gỗ Meranti một trong sự lựa chọn cho nhà yến của bạn.

 

 

Chat Live Facebook